Carrer Antoni Caimari Alomar, 07311 Búger, Illes Balears

971 51 65 01

Obert : Dil-Div 08:00 - 15:00

Amics de l'Orgue

Amics de l'Orgue

Les Illes Balears, i en particular Mallorca, gaudeixen d’una vasta quantitat d’orgues que afortunadament s’ha conservat al llarg de la nostra història; i romanen així com un dels llocs amb més instruments del món, tant pel que fa a l’extensió com a la qualitat dels mateixos. Centrant-nos en els orgues de Mallorca, s’han dut a terme nombroses publicacions en les quals s’han catalogat fins a 120 instruments. Molts d’aquests orgues encara resten muts o en el pitjor dels casos es troben en molt mal estat, per aquest motiu val a dir que queda molta tasca a fer per tal de recuperar-los. Amb tot, la recuperació d’aquests instruments i la seva difusió són els objectius que ens mouen.

Des de 1994 la Fundació Musical ACA a través de la seva àrea “Amics de l’Orgue de les Illes Balears” organitza cada any el “Simpòsium i Jornades Internacionals de l’orgue històric de les Balears”. El propòsit d’aquestes jornades, organitzades any rere any, rau en la necessitat de donar a conèixer el gran patrimoni organístic que tenim a les Illes, així com també en el fet d’apropar l’orgue a la societat illenca. Per a fer-ho possible la fundació ACA organitza nombrosos concerts i altres actes culturals, en els quals hi participen organistes illencs, espanyols, europeus i d’arreu del món. Les ponències del Simposi anual són elaborades per persones altament qualificades ─provinents en la majoria de casos de la Unió Europea─ i compten amb la inestimable participació d’Antoni Mulet, pel que fa a la història del món organístic mallorquí.

L’esforç de la fundació, envers la difusió del patrimoni organístic illenc, rep la seva màxima recompensa en la major afluència de persones que, any rere any, assisteixen amb regularitat als concerts d’orgue i als Simposis.

És indiscutible que aquest certamen que l’àrea “Amics de l’Orgue de les Illes Balears” convoca cada any, ha ajudat a les institucions tant religioses com civils, a prendre més consciència del valuós patrimoni que tenim, i per aquest motiu hem fomentat la participació d’aquestes entitats en la recuperació de molts orgues que s’han restaurat i reconstruït, a més d’altres de nova construcció. D’aquesta manera esperam que el gran nombre d’instruments que encara queda per restaurar, arribi a la seva total recuperació en un futur no massa llunyà i que tots els orgues de les Illes puguin sonar de manera perfecta i es trobin en un bon estat de conservació. Volem agrair igualment des d’aquí, l’esforç que ha suposat a les institucions, la col·laboració en la tasca de recuperació d’aquest gran patrimoni, mitjançant el seu suport i el seu patrocini.

La reflexió suscitada envers el gran tresor artístic i musical que tenim, ha aconseguit que en unes illes com les nostres ─plenes d’aquests instruments històrics tan apreciats arreu del món- s’hagin anat construint altres instruments de nova creació. Aquest fet demostra la gran responsabilitat i l’interès cap a l’orgue que hem arribat a tenir dins la societat de les Illes Balears.

Sens dubte l’orgue és un instrument molt complex, és un treball d’enginyeria que durant la història ha anat evolucionant i descobrint nous mecanismes per millorar tant la qualitat musical com la qualitat mecànica de l’instrument, aconseguint una major perfecció. Per aquest motiu, desitjam amb més força que aquest Simpòsium i les Jornades Internacionals de l’Orgue Històric de les Illes Balears, arribi no solament a la gent de la nostra Comunitat que viu a les ciutats i pobles de les Illes  on s’ubiquen aquests instruments, sinó que també s’acosti als nins i joves que estudien a les Escoles de Música, Conservatoris, Instituts,... així com també a la universitat, perquè coneixent la música d’orgue també coneixeran el gran valuós patrimoni dels nostres instruments que formen part importantíssima de la nostra cultura i tradició.

Com hem dit, també a Europa coneixen la importància del nostre patrimoni i per això és molt freqüent (i cada vegada més) veure nombroses organistes que viatgen a les nostres Illes per organitzar seminaris, cursos... amb els nostres orgues històrics, aprofitant així per recórrer les Illes per visitar el major nombre possible dels instruments.

Als propers Simpòsiums pretenim ampliar les possibilitats de donar a conèixer els orgues de la nostra Comunitat, a través de la creació d’un DVD il·lustratiu respecte a la maquinària interior de l’orgue i el seu funcionament, a més de poder gaudir pel fet de veure l’organista més aprop, completant tot això amb imatges d’altres orgues de les Illes i d’altres indrets del món.

Modestament ens alegram per la petita contribució que lògicament hem dut a terme en la preservació d’aquests instruments, que d’una altra manera tal volta alguns d’ells haurien arribat a desaparèixer tal com ha passat en la nostra història i la d’altres comunitats, si no haguéssim fomentat l’interés i el coneixement de l’orgue de tubs, tal com es fa a tota la Comunitat Europea. Per això esperam continuar amb el suport des les nostres institucions religioses i polítiques amb la finalitat de perfeccionar no tant el Simpòsium i les Jornades Internacionals de l’Orgue Històric de les Illes Balears, sinó també de poder ampliar els objectius de donar a conèixer la música organística i els instruments, així com als organistes que interpreten aquest repertori. Si seguim per aquest camí, amb tota seguretat haurem aconseguit no tant sols acostar el nostre patrimoni a tothom, sinó també seguir preservant-lo, ampliar-lo i perfeccionar-lo, completant així el llistat des les restauracions i reconstruccions que encara queden per realitzar a les nostres Illes, a més d’afavorir la creació de nous instruments tal com ha succeït l’any 2006 i que també és previst dins l’any 2007 i esperam continuar en el futur.

 

Arnau Reynés

 

Des de 1994 la Fundació Musical ACA a través de la seva àrea “Amics de l’Orgue de les Illes Balears” organitza el “Simpòsium i Jornades Internacionals de l’orgue històric de les Balears”, que veureu digitalitzat. També organitzam la Setmana Internacional de l'Orgue a la basílica de Sant Francesc.
CatalanEnglishSpanish