Carrer Antoni Caimari Alomar, 07311 Búger, Illes Balears

971 51 65 01

Obert : Dil-Div 08:00 - 15:00

Encontre Internacional de Compositors

FESTIVAL A LES ILLES BALEARS DES DE 1980

És al nostre Mediterrani mallorquí que es constitueix, per la seva ubicació geogràfica privilegiada, l’àrea on es desenvolupa el festival «Encontres de Compositors».

Per una vocació de comporaneitat, aquest festival extreu les seves fonts inspiradores de les seves costes i, a partir d’aquí, aquesta implantació li permet restar deliberadament obert a totes les influències musicals europees, així com a les músiques del món en general, assumint el seu paper capital de promotor de les «noves músiques», amb un públic cada cop més nombrós i receptiu.

Els «Encontres de Compositors» existeixen com a tals des de fa 42 anys. Actors i testimonis de l’evolució musical contemporània, són partícips d’un projecte que va començar fa més d’un segle, tant en el camp de la música instrumental com de la música electroacústica, que avui en dia gaudeixen d’un espai de programació equivalent. Distribuïts a diversos llocs de l’illa, els més emblemàtics, els concerts tenen lloc a Búger, a la seu de la fundació ACA, o bé a llocs escollits segons les seves característiques o del contingut dels concerts que, a vegades, adquireixen la fesomia de veritables concerts-espectacles.

Sempre viu i productiu, a la recerca constant de nous mons sonors, àvids de territoris musicals inexplorats motivats per les noves i diverses pràctiques instrumentals, aquest festival, que té lloc cada any, s’ha convertit en un espai d’acollida i un instrument privilegiat per a moltes joves creadores, per creadors, i per a intèrprets, els corrents dels quals travessen el món, buscant la manera de revelar els seus descobriments.

Els músics, els intèrprets solistes i les formacions cambrístiques o orquestrals, són aquest any, com l’any passat, insulars en bona part, però  la programació del festival té una vocació internacional que porta a comptar amb músics que vénen de tots els països: Espanya, França, Suïssa, Alemanya , Argentina, EUA, etc.

Preocupats per contribuir a la promoció dels creadors locals, diverses obres presentades són estrenes mundials de compositores i compositors de Mallorca.

Aquesta aposta voluntària correspon a la del fundador dels «Encontres», el nostre malaguanyat Toni Caimari, per a qui constituïa una professió de fe.

Els grans compositors encara inspiren, dins aquest camp de treball, l’impuls creatiu,  pel que us oferim, igualment, com a referència, grans clàssics del segle XX.

ACA, fins i tot més enllà d’aquest Festival «Encontres de Compositors», aposta per una col·laboració activa amb les joves compositores i els joves compositors, mantenint així un contacte directe durant tot l’any amb la creació musical i la seva promoció, coses que constitueixen la major part de la seva activitat. Procedents d’horitzonts diversos, aquests artistes troben un taller permanent per a la investigació, el treball i la reflexió.

Jean-Pierre Dupuy

 

Encontre Internacional de Compositors, des de 1980 ininterrompudament amb la música contemporània.
CatalanEnglishSpanish