Carrer Antoni Caimari Alomar, 07311 Búger, Illes Balears

971 51 65 01

Obert : Dil-Div 08:00 - 15:00

3r certamen internacional de poesia visual UN COP D'ULL 2023

3r certamen internacional de poesia visual UN COP D'ULL 2023

ÀREA ACTIVITAT

PDF DE L'ACTIVITAT

PARTICIPEN

L ́Àrea d ́Imatge i l ́Aula Poètica de la Fundació ACA convoquen el 3r certamen internacional de Poesia Visual UN COP D ́ULL.
Hi podran participar totes aquelles persones que ho desitgin independentment de l’edat i origen.
S ́ha de presentar UN SOL poema visual que no hagi participat a cap certamen de poesia visual ni de fotografia de qualsevol temàtica. Així mateix no podran haver estat difosos ni per les xarxes socials ni en mitjans impresos.
Es pot presentar qualsevol tècnica, excepte les creacions en 3D (escultures, objectes… ) aquestes hauran de participar una vegada fotografiades.
La temàtica és lliure, tot i que no es podrà representar cap forma de violència, racisme o menysteniment de races, llengües, cultura i sexe.
L ́autor haurà de comptar amb tots els drets d’allò que representi I de les persones que hi puguin aparèixer.
En cas de plagi no detectat per l ́organització, serà l’autor qui respongui davant plagiats.
El termini de presentació de l ́obra va des del 15 de maig al 15 d’agost de 2023.
Les obres s ́han d ́entregar al correu : fundaciomusicalaca@gmail.com
A cadascuna de les pàgines enviades hi haurà de figurar el nom de l ́autor i obra, però NO sobre el poema visual.
Amb una resolució mínima d’1 Mb, màxima de 3 Mb, i un mínim de 1000 px del costat més petit. El format serà JPG o PDF A4.
S’adjuntarà una fitxa descriptiva de l ́obra i un mínim currículum de l’autor, aquest no influeix a l’hora d ́escollir al guanyador.
El premi és de 1.000 euros als que es descomptarà l ́IRP específic per a premis.
Es seleccionaran entre 20 i 30 obres per participar a la fase final. Aquestes quedaran en poder de la Fundació ACA i podrien ser reproduïdes durant activitats pròpies. Ni la Fundació ACA ni els participants no en podran treure cap benefici econòmic. La propietat intel·lectual de l ́obra és dels seus autors.
D’aquesta primera selecció en sortirà una segona amb el guanyador i dos finalistes que rebran acreditació, així com els finalistes, d’aquest fet.
Totes les dades seran tractades segons la Llei de Protecció de Dades.
La decisió del jurat format per tres persones relacionades amb el fet cultural més el secretari del certamen, sense vot, serà inapel·lable.
Per a qualsevol dubte, posau-vos en contacte amb
bennassercolom@gmail.com.
Només s ́informarà del resultat als finalistes
En participar en aquest certamen, acceptes les seves bases i condicions.

ARXIUS RELACIONATS

CatalanEnglishSpanish