Carrer Antoni Caimari Alomar, 07311 Búger, Illes Balears

971 51 65 01

Obert : Dil-Div 08:00 - 15:00

Comunicacions per a la publicació del XVIII Simpòsium de l’orgue històric i estudis musicals

El passat 30 d’abril de 2022 es va celebrar, a l’ermita de Sant Miquel de Montuïri el XVIII Simpòsium de l’orgue històric i estudis musicals. Homenatge al Pare Antoni Martorell, que va reunir un bon nombre d’estudiosos, gent interessada i ponents. Per això, la Fundació ACA i l’equip editorial fan una crida a tots ells, investigadors, musicòlegs experimentats o en formació, perquè envïin els texts de les seves ponències o de treballs inèdits que vulguin publicar, relacionats amb els orgues històrics de Mallorca o qualsevol altre tema d’interès musicològic de les Illes Balears. Els articles han de seguir les normes d’edició que s’adjunten a continuació.
Tots els texts enviats seran revisats i seleccionats per l’equip d’editors, que en aquesta ocasió estarà format per Amadeu Corbera i Laia Queralt, professors de Musicologia del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.
La data límit per a la recepció d’articles és el 31 de desembre de 2022.
Crida a la recepció d’originals per al volum del XVIII Simpòsium de l’orgue històric i estudis musicals, que trobareu en aquest enllaç: https://drive.google.com/…/1yZ6ztYs_92hM3tyCo…/view…

Aquí teniu les normes d’edició:

Normes d’edició del XVIII Simpòsium de l’orgue històric i estudis musicals

Des de l’any 1994 i fins l’any 2010 de manera ininterrompuda, la Fundació ACA va organitzar els simposis sobre orgues mallorquins, que ràpidament es varen ampliar a altres àrees d’estudis musicals. Els volums publicats d’aquestes jornades, desset fins a dia d’avui, s’han convertit, amb el temps, en una font de referència sobre la història i vida musical de Mallorca.
Ara la Fundació ACA reprèn l’edició de les actes dels Simpòsium, amb investigacions sobre els orgues de Mallorca però obertes a més a altres treballs inèdits de qualsevol altre tema d’interès musicològic relacionat amb les Illes Balears. Es tractarà d’una publicació bianual, i a cada nou número es convidarà a dues persones de trajectòria i prestigi musicològic reconegut a ser-ne els editors.

Requisits

1. Totes les ponències i comunicacions exposades al darrer simpòsium seran publicades. Els articles han de ser inèdits (no publicats), preferentment en català, encara que també se’n podran acceptar en castellà, francès, anglès… donat el cas. S’han d’enviar a fundaciomusicalaca@gmail.com en format .doc.
2. Han de tenir una extensió entre 10.000 i 35.000 caràcters amb espais. El tipus de lletra és Arial, cos 12, interlineat 1,5. Els paràgrafs estaran justificats i sense sagnia al principi. Al text s’hi ha d’indicar on van les taules i imatges, en cas que n’hi hagi, que s’han d’enviar en un document a part, numerades. Hi ha d’haver un espai entre paràgrafs de 6pt.
3. Els autors s’han d’encarregar de tenir o obtenir els permisos de publicació de les imatges, en cas que sigui necessari.
4. A la primera pàgina del document hi ha d’anar el títol de l’article i el nom de l’autor i la seva filiació institucional si s’escau. A continuació, hi ha d’haver un resum de no més de 500 paraules, en català, i entre 4 i 6 paraules clau.
5. La bibliografia ha d’anar al final de l’article, seguint les normes de citació APA, però sense sangria francesa. Es permeten notes al peu, cos 10, però es prega que siguin breus i només si són estrictament necessàries —per exemple, per a referenciar premsa escrita.
Altres consideracions
5. Per a citar s’han d’usar les cometes angulars («…»). Les cometes altes (“…”) s’utilitzaran en cas d’una citació dins la citació. Només s’han de posar entre cometes les cites textuals de fins a 40 paraules. Les cites més llargues s’han de fer en un paràgraf a part, sense cometes angulars, amb sagnia a l’esquerra, i amb lletra cos 11.
6. El guió per marcar els incisos serà el llarg (—). El guió de tancament desapareix sempre davant del punt. El guió intercalat entre xifres de pàgines o dates serà el mitjà (–).
7. Si els textos no són rebuts en aquestes condicions, s’hi adaptaran. Citacions
L’estil de citació és el model adaptat de les normes APA. Una explicació molt detallada i en català de com citar en aquest estil es pot trobar a la web de de la Biblioteca de la Universitat de Girona. https://biblioteca.udg.edu/ca/com-citar-documents/estil-apa? language_content_entity=ca.

Bibliografia

La bibliografia va al final de l’article, en una pàgina a part, segons normes APA. Posam alguns exemples.
LLIBRES
Ayats, J. (2009). Explica’m una cançó. 20 tradicionals catalanes. Barcelona: Rafael Dalmau, editor.
Connell, J., i Gibson, C. (2003). Sound Tracks. Popular Music, Identity and Place. Nova York: Routledge.
CAPÍTOLS O PARTS DE LLIBRES
Vicens Vidal, F. (2020). Apreciacions sobre la cançó tradicional infantil com a recurs didàctic dins el context dels estudis de mestres. En M. A. Tortell Frontera, A. Reynés i J.
Parets (coord.), XVII Simpòsium de l’orgue històric i estudis musicals. Homenatge al pare Jaume Palou. Lluc 2010 (p. 199–212). Búger: Fundació ACA.
ARTICLES DE REVISTES
Escandell Guasch, J. (2016). Les lamentacions del profeta Jeremies procedents del convent dels Socors de Ciutadella: una font muical del segle XV a l’illa de Menorca. Revista Catalana de Musicologia, IX, 53–74. https://doi.org/10.2436/20.1003
DOCUMENTACIÓ D’ARXIU
Samper, B. (21 maig 1928). [Carta a Joan Maria Thomàs]. Partituroteca UIB, fons Joan M. Thomàs, capsa 4.

Deixa un comentari

CatalanEnglishSpanish